Kahles / Lapua Justiniana Prima 2022 međunarodno takmičenje u dalekometnom streljaštvu

Streljački klub „GT“ Leskovac organizuje takmičenje u Dinamičkom dalekometnom streljaštvu pod nazivom „Kahles/Lapua DLR Justiniana Prima 2022“, na strelištu „Slišane“, u skladu sa Pravilima KDRL (Kahles Dynamic Long Range).

Datum: Subota 11.06. i nedelja 12.06.2022.

Prijava za meč: do 01.06.2022.

Kahles/Lapua DLR Justiniana Prima 2022

Streljački klub GT Leskovac

Streljacki klub GT
Streljacki klub GT Leskovac

Streljački klub GT Leskovac postoji od 2003. godine i jedan je od nosilaca streljačkog sporta na jugu Srbije. Sa svoje tri sekcije i više od 30 članova, klub pokriva precizno, praktično i dalekometno streljaštvo kao i takmičenja u ovim disciplinama. Svim aktivnostima rukovode ovlašćeni instruktori i treneri streljačkog kluba GT.

Streljacki klub GT Leskovac

SPORT

Klasično streljaštvo, IPSC praktično streljaštvo i dalekometno streljaštvo

OBUKA

Na osnovu Zakona o oružju i municiji Streljački klub “GT” izvodi obuke u pravilnom i bezbednom rukovanju oružjem.

KONDICIONA I REKREATIVNA
GAĐANJA

Članovi kluba kao i osobe koje nisu članovi mogu se baviti streljaštvom i preko vansportskih aktivnosti u gađanju svim vrstama oružja kojima klub raspolaže.

SERVIS ZA POPRAVKU I PREPRAVKU ORUŽJA

U sklopu kluba radi ovlašćeni servis "Zastava oružja". Vršimo popravku i prepravku svih vrsta sportskog i lovačkog oružja, popravku optičkih nišana kao i upucavanje, čišćenje i redovno održavanje oružja.

Streljacki klub GT